Shaanxi Provincial Acrobatic Art Troupe

Production

Producer: Jia Yunpeng

Executive Producers: Zhang Quansheng, Chen Haiyan,  Hu Yu

 

kamel_2-kopie

Creative Team

Playwright: Li Yannian

Director: Fu Zhitao

Composer: Bian Liunian

Set Designer: Liang Xiqing

Costume Designer: A Kuan

Lighting Designer: Meng Qin, Jin Hai

Video Designer: Wang Xinlei

Make-up Designer: Wu Haolin

Advertisements